اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران ۳ بازدید نمودند

اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
1399/05/11

اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از پروژه باران 3 بازدید نمودند

 در روز چهارشنبه 8 مردادماه 99، گروه باران افتخار میزبانی از اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر و ناایمن از پروژه برج مسکونی باران 3 را داشت.

 
در این بازدید، در راستای صیانت از حقوق عامه شهروندان، قاضی جوانبخت ریاست، دکتر امیر عزیزی معاون کارگروه و اعضای شورای راهبردی ایمن سازی ساختمان‌ها و اماکن پرخطر شهر مشهد، مهندس یعقوبی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، مهندس رحمانیان شهردار منطقه 8 و تنی چند از مدیران، مسئولان و کارشناسان آتش نشانی، نظام مهندسی و راه و شهرسازی ضمن بازدید از بخش های مختلف برج مسکونی باران 3، سطح ایمنی این مجموعه را مورد ارزیابی قرار دادند.
 
خرسندیم که این بازدید با افتخار کسب رضایت و تائید مدیران و مسئولان ارجمند شهری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و آتشنشانی همراه بوده است.
.
نظرات:

loader
© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به گروه مهندسی باران می باشد طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک