اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند

اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
1399/06/20

اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند
اعضای کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از برج مسکونی باران ۱ بازدید نمودند

 در روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۹۹، گروه باران افتخار میزبانی از اعضای کارگروه ایمن‌سازی اماکن پرخطر و ناایمن، از برج مسکونی باران ۱ را داشت.

در این بازدید، تنی چند از مدیران، مسیٔولان و کارشناسان آتش نشانی ضمن بازدید از بخش های مختلف برج مسکونی باران ۱، سطح ایمنی این مجموعه را مورد ارزیابی قرار دادند.
خرسندیم که این بازدید با افتخار کسب رضایت و تایٔید این مدیران و مسیٔولان ارجمند همراه بوده است.
نظرات:

loader
© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به گروه مهندسی باران می باشد طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک