اخبار - اخبار

اخبار

  • حضور باران در بنیاد کودک مشهد مشاهده
  • حضور باران در ارکستر ملی ویژه ایران مشاهده
  • رضا یزدانی و امیر کربلایی زاده در هتل برج مسکونی باران ۲ مشاهده
  • میزبانی از خواننده محبوب آقای کاوه آفاق در برج باران ۲ مشاهده
  • میزبانی از عوامل فیلم «ترانه» در برج باران ۲ مشاهده
  • حمایت گروه باران از هفتمین کنگره جراحی خراسان مشاهده