اخبار

اخبار

  • حمایت باران از تئاتر دریاچه قو مشاهده
  • تقدیر از صبر و شکیبایی همسایگان پروژه های باران مشاهده
  • هفدهمین شماره مجله خانه نو باران منتشر شد مشاهده
  • قدردانی از همسایگان پروژه باران 4 به بهانه شب یلدا مشاهده
  • شانزدهمین فصلنامه باران منتشر شد مشاهده
  • گفتگوی مدیر عامل گروه باران با روزنامه خراسان مشاهده