اخبار - رویدادها

اخبار

  • اولین رویداد تداکس پزشکی ایران با حمایت گروه باران برگزار گردید مشاهده
  • جشن روز دندانپزشک و نمایشگاه جنبی در هتل پارس مشهد مشاهده
  • سید جواد هاشمی و حسام نواب صفوی در هتل برج های باران مشاهده
  • حمایت گروه باران از کنگره اندودانتیکس نوین مشاهده
  • دیدار با ستاره ها؛ در باران مشاهده
  • نمایشگاه خودروهای کلاسیک مشاهده